Δωρεάν Μεταφορικά για αγορές άνω των 50€  

Επιστροφές Προϊόντων

Το ωράριο λειτουργίας για την επιστροφή προϊόντων είναι Δευτέρα με Παρασκευή 9:00 - 18:00.

1. Δικαίωμα υπαναχώρησης / Επιστροφή μη ελαττωματικού προϊόντος

Εάν ο πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο (καταναλωτής) που καταρτίζει την πώληση για προσωπική χρήση κι όχι για την εξυπηρέτηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, τότε δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση εντός 14 ημερολογιακών ημερών, οι οποίες ξεκινούν από την παράδοση του προϊόντος (στον πελάτη ή στον μεταφορέα που ο τελευταίος υποδεικνύει), επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση, επιβαρυνόμενος με τα έξοδα επιστροφής και την τυχόν μείωση της αξίας των προϊόντων. Εφόσον κατά την υποβολή της παραγγελίας σας ζητήσετε την έκδοση τιμολογίου πώλησης (και όχι απόδειξη λιανικής), θα θεωρήσουμε ότι ενεργείτε στο πλαίσιο της επαγγελματικής σας δραστηριότητας, με συνέπεια να μη σας διατίθεται το δικαίωμα υπαναχώρησης και οι λοιπές προβλέψεις περί προστασίας του καταναλωτή.

Σημειώστε ότι σε ορισμένα προϊόντα όπως γιογιό, καθίσματα τουαλέτας, θήλαστρα, πιπίλες, μασητικά, είδη θηλασμού και είδη βρεφανάπτυξης, για λόγους υγιεινής,
δεν επιτρέπεται η επιστροφή.

Τα υπόλοιπα προϊόντα μπορείτε να τα επιστρέψετε, αρκεί να είναι στην αρχική τους κατάσταση, άθικτα, αχρησιμοποίητα, πλήρη, χωρίς καμία φθορά, και να επιστραφούν σε διάστημα εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας. Σε περίπτωση που το προϊόν που επιστρέφετε διαπιστωθεί ότι έχει υποστεί αλλαγές, φθορές ή αλλοιώσεις που δεν ανάγονται στο αποτέλεσμα της διαχείρισης των αγαθών που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών, το ποσό που θα σας επιστραφεί θα είναι μειωμένο κατά το ποσό της απομείωσης της αξίας του προϊόντος (βλ. παρακάτω στον όρο 15). Ιδίως τα προϊόντα που απαιτούν συναρμολόγηση, εφόσον έχουν συναρμολογηθεί και επιστραφούν, χάνουν τη μεταπωλητική τους αξία, με αποτέλεσμα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ως εκθεσιακά, με αποτέλεσμα την ανάλογη απομείωση της αξίας τους (βλ. παρακάτω στον όρο 15).

2. Τρόποι άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης:

Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την από απόσταση πώληση μη ελαττωματικών προϊόντων, αποκλειστικά εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση. Το δικαίωμα αυτό ξεκινά από την ημέρα παραλαβής από την παράδοση των προϊόντων. Η εντός 14 ημερολογιακών ημερών επιστροφή των προϊόντων ή η αποστολή της ξεκάθαρης δήλωσης υπαναχώρησης που συνοδεύεται και από επιστροφή προϊόντων, θα θεωρείται εμπρόθεσμη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης. Σε κάθε περίπτωση για να γίνει δεκτή η επιστροφή, θα πρέπει το προϊόν να συνοδεύεται από την απόδειξη της παραγγελίας.

Η δήλωση υπαναχώρησης αποστέλλεται εγγράφως στα ακόλουθα στοιχεία:
• Με συστημένη επιστολή προς την ατομική επιχείρηση «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΩΤΣΟΣ», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Κ. Καραμανλή 164-ΤΚ 542 48)
• ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@paidoupoli.gr

Βρες εδώ υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης

Συμπληρώσετε τα απαιτούμενα στοιχεία απευθείας στην φόρμα, υπογράψτε την και στείλτε την με έναν από τους ανωτέρω τρόπους.
• Εναλλακτικά μπορείτε να συμπληρώνετε τη φόρμα επιστροφών της ιστοσελίδας μας

================================

Εφόσον ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησής σας με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω περιγραφόμενους τρόπους, θα λαμβάνετε επιβεβαίωση παραλαβής του ασκηθέντος δικαιώματος υπαναχώρησης.
• Τα προϊόντα επιστρέφονται με έξοδα του πελάτη στη διεύθυνση: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΩΤΣΟΣ, Θεσσαλονίκη, Κ. Καραμανλή 164-ΤΚ 542 48.

3. Αλλαγές προϊόντων

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από την αγορά προϊόντων που παραλάβατε και αντ’ αυτών να παραγγείλετε κάποια άλλα, ίσης, μεγαλύτερης ή μικρότερης αξίας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μαζί μας, ώστε να διευθετηθεί η επιστροφή των αρχικών και η αποστολή των νέων προϊόντων, καθώς και οι τυχόν διαφορές στην τιμή τους. Σε κάθε περίπτωση, τα έξοδα αποστολής της δεύτερης παραγγελίας σας βαρύνουν εσάς, ακόμη και εάν αυτή υπερβαίνει το ποσό των 50€.

4. Συνέπειες υπαναχώρησης

1. Γενικά

Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, θα πρέπει να αποκατασταθεί με χρηματική αποζημίωση κάθε τυχόν μείωση της αξίας του εμπορεύματος, καθώς και τα τυχόν οφέλη που απορρέουν από αυτή την μείωση, μόνο στην περίπτωση και στον βαθμό που αυτή οφείλεται στη διαχείριση του προϊόντος με τρόπο που εκφεύγει της συνηθισμένης εξέτασης των προϊόντων με τρόπο άλλο εκτός από εκείνον που είναι αναγκαίο για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του προϊόντος. Ως συνηθισμένη εξέταση και διαχείριση του προϊόντος προκειμένου για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του προϊόντος, εννοείται η εξέταση των σχετικών αγαθών, όπως αυτή θα γινόταν με τον τρόπο που συνηθίζεται σε ένα φυσικό κατάστημα.
Προϊόντα που επιστρέφονται ταξιδεύουν με κίνδυνο του πελάτη. Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης βαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής και με τυχόν απομείωση της αξίας του προϊόντος, για την διαπίστωση της οποίας η PAIDOUPOLI ρητώς επιφυλάσσεται μέχρι την παραλαβή από αυτή του επιστρεφόμενου εμπορεύματος. Εφόσον παραληφθεί το προϊόν και ελεγχθεί για τυχόν απομείωση της αξίας αυτού, θα επιστρέφεται στον πελάτη κάθε χρηματική υποχρέωση προς αυτόν (π.χ. εξόδων παράδοσης, τιμήματος) με τον τρόπο με τον οποίο αυτή η καταβολή διενεργήθηκε από τον πελάτη, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά με αυτόν. Σε περίπτωση που ο πελάτης πραγματοποίησε την υπαναχώρηση προκειμένου να παραγγείλει άλλα προϊόντα (αλλαγή προϊόντων), το τίμημα των τελευταίων προϊόντων μπορεί να συμψηφίζεται με το ποσό προς επιστροφή, κατόπιν σχετικής συνεννόησης. Η υποχρέωση επιστροφής χρημάτων θα εκπληρώνεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την επιστροφή του προϊόντος.

2. Το δικαίωμα υπαναχώρησης των διατάξεων του ν. 2251/1994 δεν εφαρμόζεται:

- Στις περιπτώσεις που το τίμημα των προϊόντων έχει καταβληθεί σε φυσικό κατάστημα τρίτων, όπου μεταπωλούνται προϊόντα PAIDOUPOLI και ταυτόχρονα, αυτά έχουν παραληφθεί από το φυσικό κατάστημα, καθώς η πώληση δεν θεωρείται ότι τελέστηκε από απόσταση, αλλά και δεν τελέστηκε από τη PAIDOUPOLI.
- Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί. Χρήση ενός προϊόντος συνιστά π.χ.: η ενσωμάτωσή του με άλλα υλικά, η κοπή του, η τοποθέτηση συστατικών ή πρόσθετων υλικών ή μερών πάνω ή μέσα στο προϊόν, η αποσυσκευασία του κατά μη αναστρέψιμο τρόπο κλπ.
- Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα που παραδίδονται έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ο πελάτης έχει ορίσει ή σύμφωνα με τις προσωπικές του απαιτήσεις και προσωπικές εξατομικεύσεις ή που εκ της φύσεώς τους είναι αδύνατο να επιστραφούν. Επίσης, στα προϊόντα που πωλούνται με το μέτρο και έχουν κοπεί στις διαστάσεις που ζητήσατε, σε προϊόντα κατασκευασμένα από γυαλί ή κερί, καθώς και σε εποχιακά προϊόντα δεν επιτρέπεται η επιστροφή.
- Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα που παραδίδονται δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή μόλις αποσφραγιστούν για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής.

3. Μείωση αξίας προϊόντος- επιστροφή αξίας

Ο καταναλωτής ενδέχεται να επιβαρυνθεί με τη μείωση της αξίας ενός προϊόντος (συνήθως της τάξης του 20% της αρχικής του αξίας), εφόσον η διαχείριση που έχει κάνει σε αυτό υπερβαίνει το αποδεκτό μέτρο της εξέτασης που θα έκανε σε ένα φυσικό κατάστημα για να ελέγξει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο λειτουργίας του. Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης και με την προϋπόθεση ότι έχει επιστραφεί το προϊόν στη PAIDOUPOLI, ο πελάτης θα λάβει ένα πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας με το τίμημα της πώλησης, το οποίο θα εξοφλείται από τη PAIDOUPOLI με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο διενήργησε ο πελάτης την καταβολή του τιμήματος, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά με τον πελάτη, χωρίς υπαίτια ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Η PAIDOUPOLI θα επιστρέφει κάθε πληρωμή που έλαβε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση υπαναχώρησης από τη σύμβαση. Η PAIDOUPOLI δικαιούται να αρνηθεί την επιστροφή χρημάτων μέχρι να επιστραφεί το προϊόν σε αυτήν ή μέχρις ότου ο καταναλωτής παράσχει αποδείξεις ότι απέστειλε το προϊόν, (όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο). Η PAIDOUPOLI να δικαιούται να παρακρατά από το επιστρεφόμενο ποσό τα έξοδα επιστροφής, τα οποία βαρύνουν τον πελάτη καθώς και τυχόν αποζημίωση σε περίπτωση καταστροφής, φθοράς ή βλάβης του προϊόντος ή απομείωσης της αξίας του προϊόντος οφειλόμενης σε ενέργειες του πελάτη. Η PAIDOUPOLI σε κάθε περίπτωση δικαιούται να αξιώνει με κάθε νόμιμο τρόπο κάθε ποσό που ζημιώθηκε (ενδεικτικά, είτε αναφορικά με δαπάνες επιστροφής είτε με καταστροφή, φθορά ή βλάβη, απομείωση αξίας του προϊόντος κ.λπ.).

4. Ποσοστό απομείωσης της αξίας των επιστραφέντων προϊόντων που έχουν συναρμολογηθεί.

Ιδίως για προϊόντα που απαιτούν συναρμολόγηση (πχ καρεκλάκια φαγητού, έπιπλα κλπ), σε περίπτωση που το προϊόν που επιστρέφεται έχει συναρμολογηθεί, η υπολογιζόμενη απομείωση ανέρχεται σε ποσοστό 20% επί της αρχικής του αξίας (και όχι της τυχόν εκπτωτικής του αξίας).

1. Μη επιστρεφόμενα προϊόντα

Προϊόντα που για λόγους υγιεινής δεν επιτρέπεται να επιστραφούν (όπως γιογιό, καθίσματα τουαλέτας, θήλαστρα, πιπίλες, μασητικά, είδη θηλασμού και είδη βρεφανάπτυξης) δεν γίνονται αποδεκτά προς επιστροφή.

5. Δικαιώματα καταναλωτών - Ευθύνη - Ανωτέρα Βία

1. Τα δικαιώματα των καταναλωτών από τις διατάξεις περί πώλησης καταναλωτικών αγαθών και εγγυήσεων του Αστικού Κώδικα και του νόμου περί προστασίας των Καταναλωτών, αλλά και από κάθε άλλη σχετική διάταξη, ισχύουν όπως προβλέπουν οι παραπάνω νομικές διατάξεις. Η ευθύνη της PAIDOUPOLI για ελαττώματα ή ελλείψεις συνομολογημένων ιδιοτήτων περιορίζεται σε διάστημα δύο μηνών από την παραλαβή των προϊόντων από τον πελάτη.

2. Αξιώσεις του πελάτη για αποζημίωση ή χρηματική ικανοποίηση κάθε είδους και νομικής βάσης, αποκλείονται. Ιδίως, αποκλείονται αξιώσεις για βλάβες της υγείας, της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας.

3. Αποκλείεται κάθε αξίωση αποζημίωσης ή χρηματικής ικανοποίησης πάσης φύσεως και νομικής βάσης, σε περίπτωση συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας.

6. Ελαττωματικά προϊόντα: δικαίωμα επιστροφής, διόρθωσης ή αντικατάστασης ελαττωματικών προϊόντων.

Στην απίθανη περίπτωση που λάβετε ένα ελαττωματικό ή κατεστραμμένο προϊόν η www.paidoupoli.gr θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διορθωθεί αντικατασταθεί με ένα ίδιο ή παρόμοιο προϊόν χωρίς κανένα επί πλέον κόστος για σας. Θα πρέπει όμως να μας ενημερώσετε με e-mail στο info@paidoupoli.gr για να σας αποστείλουμε οδηγίες για την επιστροφή του προϊόντος καθώς και κωδικό επιστροφής. Εάν το προϊόν πάψει να είναι διαθέσιμο, μπορεί να γίνει αντικατάσταση με ισάξιο προϊόν κατόπιν συνεννόησης ή να σας επιστρέψουμε τα χρήματα.

Η www.paidoupoli.gr διαθέτει πολιτική εγγύησης για 1 χρόνο σε όλα τα προϊόντα της.

Τα προϊόντα που απεικονίζονται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ενδέχεται να διαφέρουν χρωματικά από την πραγματικότητα, (εξαιτίας διαφόρων παραγόντων όπως των χαρακτηριστικών της φωτογράφησης, του φωτισμού κατά την φωτογράφηση, της ανάλυσης της οθόνης κλπ). Τέτοιες αποκλίσεις δεν δύνανται να χαρακτηριστούν ως ελλείψεις συνομολογημένης ιδιότητας ή ως ελαττωματικότητα των προϊόντων που παραγγέλνετε.

Άλλα δικαιώματα σας σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων:

1. Ο πελάτης δικαιούται επίσης, εντός των νομίμων ή των συμφωνημένων με τους παρόντες όρους χρονικών πλαισίων και, ανεξάρτητα από το παραπάνω περιγραφόμενο δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης, να ασκήσει όποιο επιθυμεί από τα δικαιώματά που του δίνει ο νόμος λόγω ελαττωματικότητας του προϊόντος (διόρθωση, αντικατάσταση, μείωση τιμήματος ή υπαναχώρηση), και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου, επιπρόσθετα υποβάλλοντας απευθείας αίτημα στη PAIDOUPOLI.

2. Σε περίπτωση ελαττώματος, μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@paidoupoli.gr με όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Εναλλακτικά, μπορείτε να συμπληρώνετε τη φόρμα επιστροφών μας.

3. Εφόσον ένα προϊόν δηλωθεί ως ελαττωματικό από τον πελάτη, η PAIDOUPOLI επιφυλάσσεται ρητώς για την διάγνωση του προϊόντος ως τέτοιου, προκειμένου αυτό να αντικατασταθεί με μη ελαττωματικό ή να διορθωθεί, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

4. Εάν το ελάττωμα είναι επουσιώδες, το δικαίωμα της υπαναχώρησης δεν παρέχεται εκ του νόμου.

5. Εάν το ελάττωμα επιδέχεται διόρθωσης, ή αντικατάστασης ο πελάτης οφείλει να αποδεχθεί τη διόρθωση ή την αντικατάσταση, εκτός αν αυτή είναι ασύμφορη για τον πελάτη.

6. Εφόσον ένα προϊόν επιστραφεί ως ελαττωματικό και η PAIDOUPOLI μετά τον παραπάνω έλεγχο διαπιστώσει την ύπαρξη ελαττωματικότητας, ο πελάτης μπορεί να πληροφορείται σχετικά με την πορεία της αντικατάστασης ή της διόρθωσης.

7. Αποκλείεται η εκχώρηση ή μεταβίβαση δικαιωμάτων αναφορικά με την ελαττωματικότητα των προϊόντων.

ΔΩΡΕΑΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Εάν χρειάζεστε βοήθεια για κάποιο προϊόν, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα τεχνικής υποστήριξης και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν.

Για τεχνική υποστήριξη μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber: 6907542035 ή να μας στείλετε email: service.paidoupolh@gmail.com. Το ωράριο λειτουργίας της τεχνικής υποστήριξης είναι Δευτέρα με Παρασκευή 9:00 - 18:00.

Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε τη φόρμα τεχνικής υποστήριξης, περιγράφοντας το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε.

 

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επιστροφής προϊόντων και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν.

Πληροφορίες Παραγγελίας

Πληροφορίες Προϊόντος & Αιτία Επιστροφής